Bemanningsplanlegging

Rett person til rett tid

 

Vær i forkant

Skiftplanleggeren i Kronos er hovedverktøyet til lederen for å sikre at bemanningsplanen alltid er oppdatert. God bemanningsplanlegging er nøkkelen til reduserte kostnader og et bedre resultat. Riktig antall ansatte på rett jobb og god oversikt over antall timer som er planlagt per ansatt og per dag gjør denne jobben lettere.

I etterkant sikrer god planlegging at det er mindre avvik i timelistene og følgelig mindre arbeid når man skal kjøre lønn. Les mer om tidsregistrering her.

Bildet over viser skiftplanleggeren i Kronos der oppgavene er fargekodet for enklere oversikt for lederen.

Godt verktøy er halve jobben. Med Kronos Workforce får lederen god oversikt og mulighet for å legge inn rullerende turnus som gjentar seg automatisk.

Tør vi si at bemanningsplanlegging kan være en lek?

Snakk med oss om bemanningsplanlegging

Ta kontakt

Opps, fant ikke skjemaet.